Diagram hodnotícího a certifikačního procesu

Znacka-CSP-CIA V3222 200xPodstata obou procesů je stejná - jde o ověření bezpečnosti předmětného produktu na základě přezkoumání korektnosti předložených důkazů bezpečnosti dle ČSN EN 50129 a souvisejících norem.
Odlišnosti jsou v konečné fázi obou procesů. Zatímco při prostém hodnocení bezpečnosti výrobku (HBV) jde o jednorázový proces, který je finalizován závěrečnou zprávou (což je podmínka nutná pro přístup na dopravní cestu dle Směrnice SŽDC č. 34), při certifikaci je (kromě splnění uvedené nutné podmínky) důraz položen na trvalé ověřování systému řízení výroby a jeho zlepšování.


Diagramy níže jsou v sekci pro stažení:
a) Diagram hodnocení bezpečnosti
b) Certifikační schéma